ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΡΒΑΛΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΡΒΑΛΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΡΒΑΛΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΡΒΑΛΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΡΒΑΛΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΖΑΡΒΑΛΙΑΣ, ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το γραφείο μας παρέχει πλήρη κατάλογο υπηρεσιών!

 • Τήρηση και επίβλεψη λογιστηρίων με βιβλία Α', Β' και Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Μηχανογραφικά)

 • Μηχανοργάνωση λογιστηρίων

 • Υπεύθυνη και αξιόπιστη σύνταξη δηλώσεων
  • Φορολογίας εισοδήματος (επαγγελματιών - εταιριών - ιδιωτών)
  • Υπολογισμός του εκκαθαριστικού σημειώματος με ακρίβεια και υπευθυνότητα
  • Φ.Μ.Π.Α. (Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας)
  • Φ.Π.Α. (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) περιοδικών και εκκαθαριστικών
  • Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) προσωρινών και οριστικών
  • Φόρου αμοιβών τρίτων και ελεύθερων επαγγελματιών

 • Λύση φορολογικών εκκρεμοτήτων

 • Υπολογισμό μισθοδοσίας και διαχείριση του προσωπικού

 • Ένταξη σε προγράμαμτα επιδοτήσεω νέων θέσεων εργασίας και νέων επαγγελματιών μέσω Ο.Α.Ε.Δ.

 • Συστάσεις / ενάρξεις εταιριών και ατομικών επιχειρήσεων

 • Μεταβολές - Διακοπές - Εκκαθαρίσεις

 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Ι.Κ.Α. (Α.Π.Δ.) ηλεκτρονικά

 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και συγκεντρωτικών καταστάσεων μέσω διαδικτύου

 • Παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών συμβουλών

Προγραμμα Δικτυωθειτε

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επικοινωνήστε με τον ΠΑΝΤΕΛΗ ΖΑΡΒΑΛΙΑ επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα κορυφή της σελίδας η αρχική σελίδα του ιστοχώρου του ΠΑΝΤΕΛΗ ΖΑΡΒΑΛΙΑ ελληνική γλώσσα english